Udeskole

Læseløbet niv. 3

Print og laminer de ti læseposter. Hæng dem rundt omkring i skolegården. Eleverne får hver (eller i grupper) et svarark. Her skal de notere det rigtige bogstav, som svaret giver på de forskellige poster. 

Ved hver post er der en tekst, som de skal læse. Herefter er der tre svarmuligheder, hvor eleverne skal vælge den mulighed, hvor alle tre udsagn er rigtige.

De skal ikke følge post-rækkefølgen på svararket, men tage dem i numerisk rækkefølge eller i tilfældig rækkefølge. På den måde kan de ikke gætte svarordet for hurtigt. 

 

Læseløbet niveau 3
Læseløbet niveau 3

Læseløbet svarark niveau 3
Læseløbet svarark niveau 3

Læseløbet niv. 2

Print og laminer de ti læseposter. Hæng dem rundt omkring i skolegården. Eleverne får hver (eller i grupper) et svarark. Her skal de notere det rigtige bogstav, som svaret giver på de forskellige poster. 

Ved hver post er der en tekst, som de skal læse. Herefter er der tre svarmuligheder, hvor eleverne skal vælge den mulighed, hvor begge udsagn er rigtige.

 

 

Læseløbet niveau 2
Læseløbet niveau 2

Læseløber svarark niveau 2
Læseløber svarark niveau 2

Læseløbet niv. 1

Print og laminer de ti læseposter. Hæng dem rundt omkring i skolegården. Eleverne får hver (eller i grupper) et svarark. Her skal de notere det rigtige bogstav, som svaret giver på de forskellige poster. 

Ved hver post er der tre billeder. Eleverne skal herefter finde de tre ord, der passer til billederne og notere det bogstav, som står uden for linjen.

 

 

Læseløbet niveau 1
Læseløbet niveau 1

Læseløb svarark niveau 1
Læseløb svarark niveau 1

"Politi og røvere" med morfemer

To elever udvælges til at være “politi”. De skal fange de andre, som er “røvere” i et afgrænset område. Bliver en røver fanget, ryger han/hun i fængslet, som er et område uden for banen. En røver kan komme ud af fængslet, hvis hun/han, sammen med andre røvere i fængslet, kan danne et rigtigt ord med morfemerne. Er der tre, som kan danne et ord (fx med morfemerne U+LYKKE+LIG) er alle tre røvere fri igen. Skift politiet ud undervejs.

Klip morfemerne ud og laminer dem, så de kan bruges igen 🙂

Træn morfemer inden med dette opgavehæfte:

Morfemer – leg
Morfemer – leg

Skriv et fjollet eventyr

Print, klip og laminér ordkortene. Lav tre poster. Ved den første post skal der ligge alle “hovedpersonerne” (med bagsiden op) ved siden af en bunke tillægsord (også med bagsiden op). Ved post to ligger alle “hjælperne” sammen med en bunke tillægsord, og ved post tre ligger “modstanderne” sammen med en bunke tillægsord.

Eleverne skal nu løbe rund og trække en person og tillægsord ved hver post. De skriver dem på arket og skal herudfra skrive et klassisk eventyr. 

 

Skriv et fjollet eventyr – ordkort
Skriv et fjollet eventyr – ordkort

Skriv et fjollet eventyr – skriveark
Skriv et fjollet eventyr – skriveark

Dyregrupper

Del eleverne ind i par eller mindre grupper. Sammen skal de sortere brikkerne med billeder og udsagn i de forskellige dyregrupper. 

De kan sortere brikkerne ved “pladen” stillesiddende eller du kan sætte kasser rundt i skolegården med titler på, og så kan eleverne gå/løbe rundt med brikkerne og lægge dem i de rigtige kasser.

Forinden kan du finde materiale om dyregrupper her:

 

Dyregrupper-spil/løb BRIKKER
Dyregrupper-spil/løb BRIKKER

Dyregrupper-spil/løb PLADE/SKILTE
Dyregrupper-spil/løb PLADE/SKILTE

X og O - løbet

Eleverne deles i hold. I den ene side af banen står holdene, i den anden side ligger arkene med ufærdige sætninger. 

Sætningerne mangler kommaer og disse skal sættes efter X og O-reglen. 

Eleverne løber på skift ned og sætter enten X, O, punktum eller et komma og løber tilbage. Næste elev gør det samme, indtil holdet mener, de har sat alle tegn. Der må kun sætte ét tegn ad gangen.

De får point efter hvert rigtig tegn, der er sat, og minus for alle forkerte.

Træn X, O og komma inden med dette opgavehæfte:

X og O – løbet
X og O – løbet

Synes eller syntes-løbet

Klip sætningerne ud langs den stiplede linje. Elevernes deles i hold,  og hvert hold får alle sætninger. Lav to kasser, hvorpå der står hhv. SYNES og SYNTES og sæt dem i modsatte ende af eleverne på “banen”.

Eleverne trækker en sætning, læser den og vurderer, om der skel stå SYNES eller SYNTES på den tomme linje. Herefter løber han/hun ned og lægger det i den kasse, hvor han/hun mener, den hører til. Så løber eleven tilbage, og næste mand i køen trækker en ny sætning og gør det samme. 

Løbet slutter, når et hold ikke har flere sætninger tilbage.

Træn det inden løbet med dette opgavehæfte:

Synes eller syntes løbet
Synes eller syntes løbet

Ene eller ende-løbet

Klip sætningerne ud langs den stiplede linje. Elevernes deles i hold,  og hvert hold får alle sætninger. Lav to kasser, hvorpå der står hhv. ENE og ENDE og sæt dem i modsatte ende af eleverne på “banen”.

Eleverne trækker en sætning, læser den og vurderer, om det markerede ord skal ende på ENE eller ENDE. Herefter løber han/hun ned og lægger det i den kasse, hvor han/hun mener, den hører til. Så løber eleven tilbage, og næste mand i køen trækker en ny sætning og gør det samme. 

Løbet slutter, når et hold ikke har flere sætninger tilbage.

Træn endelserne inden med dette opgavehæfte:

Ene- eller ende-løbet
Ene- eller ende-løbet

Danskløb

Print posterne ud og laminer dem. 

Hæng dem rundt omkring i skolegården og lad eleverne løbe rundt og svare på spørgsmålene på deres svarark.

Danskløb poster
Danskløb poster

Danskløb svarark
Danskløb svarark