Natur og teknik

Natur og teknik

Universet og livets begyndelse

Universet og livets udvikling

Tekstbog med billeder og tekst om Big bang, Jordens og månens tidlige udvikling, solsystemet, ting i rummet, betingelser for liv, livets udvikling og kort om Darwin o.l.
I starten står målene klart beskrevet, som eleverne skal vurdere i et skema før og efter forløbet. Der er forsøg og større opgaver indlagt.
I opgavehæftet er der tilhørende opgaver som kan printes og løses. Tekstbogen kan åbnes drekte på en ipad, så man sparer papir og farve.Eleverne kan også scanne følgende QR-kode, for at få tekstdelen på ipad'en. Undervisningen kan med fordel suppleres og understøttes med spændende billeder og præsentation i fx et PowerPoint.

Opgaver til universet

Dinosaurernes tid

Dinosaurernes tid og jordens udvikling

Tekstbog til brug ved et emne om dinosaurer. Der er tekster om hvad en dinosaur er, inddeling i ordner, palæontologi, fossiler, jordens udvikling (herunder om tektoniske plader, jordskælv, tsunamier og vulkaner) og dinosaurernes uddøden. Bogen kan åbnes direkte på en ipad, og du kan nøjes med at printe opgaverne, som hører til. 

Opgaver til dinosaurernes tid

Regnskoven

Regnskoven

Spændende forløb om regnskoven med information om fx: forskellige typer regnskove, klimabælter, biodiversitet, fotosyntese, drivhuseffekt, konsekvenser af fældning af regnskovene, dyrelivet i regnskoven osv. Består af et teksthæfte og et opgavehæfte.

5. - 6. klassetrin

Regnskoven opgaver

Energi og vedvarende energi

Energi og vedvarende energi

Tekstbog til brug ved et emne om energi og vedvarende energi. Forskellen på fossile brændstoffer og vedvarende energi.
I opgavedelen lægges der op til, at eleverne selv skal udarbejde en fremlæggelse om en af energiformerne. Derfor er de ikke beskrevet yderligere i dybden.  

Når eleverne scanner QR-koden på forsiden, får de adgang til tekstbogen.

Opgaver til energi og vedvarende energi

Vadehavet

Vadehavet

HVad gør Vadehavet specielt, og hvilke dyr lever her? Opgaver om Vadehavet som naturområde og levested for millioner af dyr.. Når eleverne scanner QR-koden på forsiden, får de adgang til en tekstbog, der passer til opgaverne.

Opgaver til vadehavet

Naturvidenskabeligt selvvalgt projekt

 

Dyregrupper – plakat