Natur og teknik

Hele tekstkompendier med tilhørende opgaver

Disse kompendier er hele forløb med tekst, opgaver, som løses undervejs, forsøg og fremlæggelser. Forløbene kan suppleres med dias på smartboard, film og flere forsøg.

Universet og livets begyndelse

Opgaver til universet

Universet

Helt forløb om universet med tydelige mål for eleverne. 

Indeholder følgende emner:

 • Big Bang
 • Jordens og månens tidlige udvikling
 • Solsystemet
 • Betingelser for liv
 • Livets udvikling og Darwin
Målgruppe: 5.-6. klassetrin

Dinosaurernes tid

Opgaver til dinosaurernes tid

Dinosaurer

Stort forløb om dinosaurer med tydelige mål for eleverne. 

Indeholder følgende emner:

 • Hvad er en dinosaur?
 • Dinosaurernes inddeling i ordner
 • Palæontologi
 • Fossiler
 • Jordens udvikling. Herunder tektoniske plader, jordskælv, tsunamier og vulkaner.
 • Dinosaurernes uddøden.
Målgruppe: 5.-6. klassetrin

Regnskoven

Regnskoven opgaver

Regnskoven

Helt forløb om regnskoven med tydelige mål for eleverne. 

Indeholder følgende emner:

 • Forskellige typer af regnskove
 • Klimabælter 
 • Biodiversitet
 • Fotosyntese
 • Drivhuseffekt
 • Dyrelivet i regnskoven
 • Konsekvenser af fældning af regnskoven
Målgruppe: 5.-6. klassetrin

Vandets kredsløb

Vandets kredsløb opgaver

Vandets kredsløb

Helt forløb om vandets kredsløb.

Indeholder følgende emner:

 • Vandets vigtighed
 • Vandets opbygning som molekyle
 • Vandtes tre tilstandsformer
 • Forskellen på grundvand og spildevand
 • Vandets kredsløb
 • Viden om vandværk
 • Viden om rensningsanlæg
Målgruppe: 5.-6. klassetrin
 
Klik her for sjove forsøg, der passer til: 

Energi og vedvarende energi

Opgaver til energi og vedvarende energi

Energi og vedvarende energi

Forløb om energi og vedvarende energi. Opgaverne lægger op til, at elever selv skal udarbejde en fremlæggelse om de forskellige energiformer, og derfor er de ikke uddybet yderligere.

Indeholder følgende emner:

 • Forskellen på fossile brændstoffer og vedvarende energiformer
 • Sådan virker et kraftværk
 • Bæredygtighed
Målgruppe: 5.-6. klassetrin

Vadehavet

Opgaver til vadehavet

Energi og vedvarende energi

Forløb om Vadehavet.

Indeholder følgende emner:

 • Vadehavet
 • Tidevandet
 • Ebbe, flod, springflod, nipflod
 • Dyrelivet ved Vadehavet
 • Fødekæder
 • Ord og begreber omkring Vadehavet
Målgruppe: 4.-6. klassetrin

Naturvidenskabeligt selvvalgt projekt

Naturvidenskabeligt selvvalgt projekt

Stor opgave, som fx kan bruges sidst på året. Her skal eleven selv vælge et naturfaglift emne at gå i dybden med. 

Det selvvalgte projekt lægger op til at:

 • Eleven selv søger viden om og fordyber sig i et emne
 • Eleven finder relevante forsøg og modeller, der passer til emnet
 • Eleven kan fremlægge projektet
Målgruppe: 5.-6. klassetrin

Insekter

Dyregrupper – plakat

Pattedyr

Padder

Mariehønebog

Klip kanterne af, så bogen bliver rund og formet som en mariehøne

Mit superinsekt

Opgaveskyen.dk | Mette Sandlykke | 2018

Close Menu
Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/7/e/7/opgaveskyen.dk/httpd.www/wp-content/plugins/seo-ultimate/includes/jlfunctions/arr.php on line 64