Planter

Planter 2.-3. klassetrin

Planter 0.-1. klassetrin

Plantedagbog

Print dagbogen og klip det midt på. Det giver to hæfter i et udprint. Klips begge hæfter i siden bagefter.

Mini-drivhus