Samlet læsehæfte

Samlet læsehæfte
Samlet læsehæfte

Stort læsehæfte, som træner forskellige områder, der hjælper eleverne til at blive endnu bedre læsere.

Hæftet er på 26 sider og kommer omkring følgende områder med små træningsopgaver:

Inferens

Ligheder og forskelle

Årsag og virkning

Personkarakteristik

Miljø

Handlingsrækkefølge