Lighed og forskelle

Lighed og forskelle
Lighed og forskelle

Læseopgave med fokus på forskelle og ligheder på oplysninger, man læser i teksten.