Læsetræning

Stort læsehæfte, som træner forskellige områder, der hjælper eleverne til at blive endnu bedre læsere.

Hæftet er på 26 sider og kommer omkring følgende områder med små træningsopgaver:

Inferens

Ligheder og forskelle

Årsag og virkning

Personkarakteristik

Miljø

Handlingsrækkefølge

Herunder kan du også vælge de opgaver ud, du gerne vil træne med eleverne.

Læs og forstå