TegnsætningsdystenDownload Now!

 

2-4 deltagere. På tur skal hver mand sætte et tegn. Man må kun sætte ét tegn, og så går turen videre til den næste. Hver deltager bruger hver sin farve, så man kan tælle point op bagefter. Hvis en deltager ikke kan sætte et tegn, går turen videre til den næste. Sætter man et tegn forkert, får man et minuspoint. Den person, som har flest point, når alle deltagere ikke kan sætte flere tegn, har vundet.

 

X og O – løbetDownload Now!

 

Del eleverne ind i 4 hold – hvert hold har hver sin farve.

På skift skal en fra holdet løbe frem og sætte ét tegn – det kan være O, X eller et komma. De må kun sætte et tegn pr tur. Bagefter løber de tilbage og næste mand i rækken løber frem. Man kan også vælge at bruge sin tur på at rette én fejl, hvis man opdager at en anden fra holdet har sat et tegn forkert.Gør man det, må man ikke sætte et nyt tegn bagefter i samme tur.  Når et hold råber “færdig”, stopper alle.

Man får 1 point for hvert rigtigt tegn, som er sat. Er en hel sætning rigtig får de dobbelt op på alle pointene i den sætning. (Derfor kan det betale sig at rette fejl, hvis man opdager det)

 

 

Ene- eller ende-løbetDownload Now!

 

Ene- eller ende-løbet

Del klassen op i 4 hold. Hvert hold skal have alle sætninger, som er klippet ud og evt lamineret. Hvert hold får hver sin farve. De fire hold står klar ved en startlinje med sine kort. I den anden ende af “banen” er der placeret to kasser, hvorpå der hhv står “ENDE” og “ENE”
Det fungerer som et kapløb. En person fra gruppen trækker en sætning og løber ned og putter det i den passende kasse. Efterfølgende løber næste person i gruppen og gør det samme, og sådan fortsætter det, indtil en gruppe ikke har flere sætninger tilbage. Til sidst tælles pointene op (1 point for hvert rigtig ord)

 

Morfemer – legDownload Now!

 

Morfemleg

Et område afgrænses, så der er en “bane”. Hver elev trækker et kort med et morfem på (Det kan fx være et rodmorfem eller forstavelsesmorfem osv). To elever udvælges til at fange de andre. Når en elev bliver taget, skal han gå i “fængsel”. Man kan først komme ud af fængslet, når man sammen med en eller flere af de andre i fængslet kan danne et ord med morfemerne. En elev kan fx have forstavelsesmorfemet U mens en anden har rodmorfemet LYKKE. Disse to elever kan altså komme ud af fængslet, fordi deres morfemer til sammen danner et nyt ord. Når de kommer ud af fængslet trækker de et nyt kort. Undervejs kan dem, der skal fange, bytte med andre.

 

Synes eller syntes løbetDownload Now!

 

Synes eller syntes løbet

Eleverne inddeles i hold. Hvert hold får alle sætningerne, som er klippet ud (printet i forskellige farver, så i kan tælle point bagefter), og ligger med bagsiden opad. Holdene står bag en linje i den ene ende og i den anden ende står to kasser; en med SYNES på og en med SYNTES på. En elev fra hvert hold trækker en sætning, læser den, løber ned i den anden ende af banen og putter den i den kasse, som passer til. Når et hold er færdigt stoppes de andre, og pointene tælles op. Et point for hver rigtig i kasserne.

Danskløb posterDownload Now!

Danskløb med 6 poster med forskellige danskemner.
Laminér og fordel posterne i fx skolegården.
Eleverne skal i grupper løbe rundt mellen de forskellige poster, og noterer svarene på det tilhørende svarark, som de får udleveret inden.
Eleverne får point alt efter opgave og svar. I bunden af hver post, står pointfordelingen ved de forskellige opgaver.
Læreren vurderer om svarerne er rigtige og tæller pointene op.

Danskløb svararkDownload Now!