Læs og tegn

Læs og tegn
Læs og tegn

Små læseforståelsesopgaver, hvor eleverne skal tegner ud fra en lille læst tekst.