Grammatik og ordklasser

Ordklassehæfte
Ordklassehæfte

Udsagnsord opgaver
Udsagnsord opgaver

Navneord opgaver
Navneord opgaver

Tillægsord opgaver
Tillægsord opgaver

Stedord
Stedord

Forholdsord
Forholdsord

Udsagnsord plakat
Udsagnsord plakat

Navneord plakat
Navneord plakat

Tillægsord plakat
Tillægsord plakat

Plakat stedord
Plakat stedord

Plakat egennavne
Plakat egennavne

Plakat forholdsord
Plakat forholdsord

Køb mere detaljerede ordklasseplakater på tryk i A2 til din klasse her: 

Månedsposten 1
Månedsposten 1

Månedsposten 2
Månedsposten 2

Månedsposten 3 – dinosaur
Månedsposten 3 – dinosaur

Kommakursus (6. klasse)
Kommakursus (6. klasse)

Ordklassekursus
Ordklassekursus

Sætningsopbygning
Sætningsopbygning

Detektiven – navneord
Detektiven – navneord

Detektiven – tillægsord
Detektiven – tillægsord

Detektiven udsagnsord
Detektiven udsagnsord

Det store julemysterie
Det store julemysterie

Detektiven Benny – Halloween
Detektiven Benny – Halloween

Alex og den hemmelige skat (Nr 1) (3.klasse)
Alex og den hemmelige skat (Nr 1) (3.klasse)

Alex og Rosa – Edderkoppen (nr 2) (3-4. klasse)
Alex og Rosa – Edderkoppen (nr 2) (3-4. klasse)

Alex og Rosa i regnskoven (nr 3) (4 klasse)
Alex og Rosa i regnskoven (nr 3) (4 klasse)

Alex og Monsterkongens hus
Alex og Monsterkongens hus

Morfemer
Morfemer

Synes eller Syntes?
Synes eller Syntes?

Ligger eller lægger?
Ligger eller lægger?

For eller får?
For eller får?

Ene eller ende
Ene eller ende

Blandede danskopgaver – skatteøen som tema – 6. klasse
Blandede danskopgaver – skatteøen som tema – 6. klasse

Sætningsopbygning
Sætningsopbygning

Tegn til ophængning
Tegn til ophængning