Købmandsmatematik

Jeg regner med penge niveau 1
Jeg regner med penge niveau 1

Jeg regner med penge niveau 2
Jeg regner med penge niveau 2

Købmand er altid et hit i de små klasser. Eleverne får den matematiske forståelse ind gennem realistisk leg og ser nødvendigheden af at kunne matematik i en hverdagssituation.

 Her finder du to arbejdshæfter med regneopgaver med penge. Hæfternes opgaver ligner hinanden, priserne på varerne i hæfterne er dog forskellige. I hæfte et er alle priser på 1-10 kr, og i hæfte to er priserne på 1-25 kroner. 

Der er to forskellige prislister og to forskellige indkøbslister, på den måde kan du differentiere i 4 forskellige niveauer eller øge sværhedsgraden med samme materiale 4 gange i løbet af skoleåret.

Prisliste 1 + indkøbsseddel 1
Prisliste 1 + indkøbsseddel 2
Prisliste 2 + indkøbsseddel 1
Prisliste 2 + indkøbsseddel 2

God fornøjelse med købmandslegen!

Indkøbsliste niveau 1
Indkøbsliste niveau 1

Indkøbsliste niveau 2
Indkøbsliste niveau 2

Prisliste niveau 1 til ophæng
Prisliste niveau 1 til ophæng

Prisliste niveau 2 til ophæng
Prisliste niveau 2 til ophæng

Skolepenge mønter
Skolepenge mønter

Skolepenge sedler
Skolepenge sedler

Købmandsvarer
Købmandsvarer

Tomme prisskilte
Tomme prisskilte

Prisskilte niveau 1
Prisskilte niveau 1

Prisskilte niveau 2
Prisskilte niveau 2

Forslag til aktiviteter med købmandsmaterialet:

Der er to forskellige prislister og to forskellige indkøbslister, på den måde kan du differentiere i 4 forskellige niveauer eller øge sværhedsgraden med samme materiale 4 gange i løbet af skoleåret.

Prisliste 1 + indkøbsseddel 1
Prisliste 1 + indkøbsseddel 2
Prisliste 2 + indkøbsseddel 1
Prisliste 2 + indkøbsseddel 2

I købmandslegen er der 3 roller, som eleverne kan skiftes til at have:

1) Købmænd: Nogle elever er købmændene i hver deres butik/afdeling. Prislisterne og varerne er sorteret i kategorier, så nogle kan sælge frugt og grønt, mens andre kan sælge tøj. Man kan også blande alle varer, hvis man vil. På hjemmesiden er der skilte med priser, som købmændene kan pynte deres butik med. En prislæste med alle varer kan evt hænges på væggen.

2) Kunder: Nogle elever er kunder, som ved start får et antal penge at handle for. De får udleveret en indkøbsliste ad gangen, som de skal handle og regne efter. Efter end og tjekket indkøbsseddel kan de få en ny. Kunderne kan klippe penge ud, mens købmænd gør butikken klar.

3) Bank: Her kan kunder og købmænd veksle og hæve penge. Banken kan klippe penge ud, mens købmænd gør klar.

Derudover er der de to opgavesæt i to forskellige niveauer med samme varer og priser, som eleverne kan øve på inden eller efter legen.


Udvidelse af købmandslegen

Har du overskud til en mere kompliceret købmandsleg, hvor eleverne virkelig får fornemmeslen af købmandslivet, kan du tilføje en 4. rolle, nemlig grossisten. Læreren kan være grossisten eller hjælpe grossisterne. Grossisterne kan inddeles i de 6 kategorier.

I starten skal købmændene handle de varer, de gerne vil sælge, hos grossisten. Varerne her skal være indkøbspriser, som grossisterne selv bestemmer. Efterfølgende skal købmændene selv sætte priser på deres varer. (Der findes et ark med tomme prisskilte også). De skal selv vurdere, hvilken pris, der er den rigtige for at få et overskud fra indkøbene. Sætter de priserne for lavt, har de ikke nok indtjening. Sætter de dem for højt, går kunderne andre steder hen.

Mens købmændene og grossiten handler og gør butik og priser klar, sidder der andre elever (kunderne) og regner i opgavearkene.

Når købmændene er klar, kan kunderne handle. De får fra start et fast beløb og handler frit herfra.
Senere kan de skifte roller.